Dụng Cụ Đánh Bóng Giày Tiện Lợi


15.200 ₫ 9.100

Sản phẩm Dụng Cụ Đánh Bóng Giày Tiện Lợi đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 15.200 xuống còn ₫ 9.100, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Product: Leather Clothing Polish liquid wax
1.Product is keeps shine and gloss of Car seats, leather, leather sofa, shoes
liquid wax is included in the sponge
2.no need to separate wax
3.Does not damage the leather
4.Easy clean and convenient
5. Dimensions: Length 12.5 Width 7cm
6.Material: ABS + Sponge
7.Colour: Black
Content: 1 x Leather Clothing P