Đồng Hồ Báo Thức Điện Tử Đèn Led 3d Sáng Tạo


₫ 318.273

Sản phẩm Đồng Hồ Báo Thức Điện Tử Đèn Led 3d Sáng Tạo đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Description

Made of plastic material, this 3D digital alarm clock is durable and practical for use. With the large 3D LED display, time is clearly to see at a glance. It can be placed on the desktop or hung on the wall, very practical and convenient. Suitable for decorating home, office, hotel, etc.

Feature

- Color: White.
- Light Color: White.
- Material: Plastic.
- Size: Approx. 21.5 x 8.5 x 4cm / 8.46 x 3.35 x 0.16inch.
- Date, temperature, LED time, with an alarm clock function.
- Three levels of brightness adjustment can be adjusted automatically or manually.
- Three-dimensional digital clock with LED display. Large numbers for easy to read.
- Equipped with snooze and wake-up function.
- Energy saving, heat dissipation, low power consumption and stable performance.

1 x