Đồ Chơi Giáo Dục Hình Bánh Donut Cho Bé


₫ 258.300

Sản phẩm Đồ Chơi Giáo Dục Hình Bánh Donut Cho Bé đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Donut counting tower puzzle educational toy (montessori curriculum)

It is commonly used in paud / tk / daycare in indonesia

Made in indonesia

Dimensions: 28x6 x 20cm
Weight: 400 gr
Wooden non-toxic water paint safe for kids soft and tidy work
Useful donut shape color recognition learning counting educational toy

#Toyeducation #Creative toys #Education #Educational #Mannequin #Wooden toys #Toy ballok #Children toys #Educationtoys #Edutoys. #Props #Sell the game #Blocks #Sell children #Soldutoys #Kadoulang years #A