Đồ Chơi Bóp Tay Mềm Mại Hình Miếng Dưa Hấu


42.875 ₫ 33.443

Sản phẩm Đồ Chơi Bóp Tay Mềm Mại Hình Miếng Dưa Hấu đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 42.875 xuống còn ₫ 33.443, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Descriptions:
Material:Elastic Environmentally PU
Size per pice: 17.5cm*9cm
Pattern: watermelon
Quantity: 1pcs
Applicable age:more than 6 years old
Squishy: Super slow rising
when you look at it, they're so cute that you may feel better, or even all your bad feelings will be gone.It can be a stress reliever.
Sponge charm is really comfortable touch, realistic look, sweet smelling and super kawaii
It's fun to squ