Dép Xỏ Ngón Thời Trang Trẻ Trung Cho Nam


729.300 ₫ 616.700

Sản phẩm Dép Xỏ Ngón Thời Trang Trẻ Trung Cho Nam đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 729.300 xuống còn ₫ 616.700, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Men 's popular flip flops sandals - revolver

Hi guys welcome to our store

Brand: Revolver.
Genuine leather material
Quality: Premium

Size guide man (standart):

Size: 39 base length: 24.1 cm.
Size: 40 base length: 25.4 cm.
Size: 41 base length: 26 cm.
Size: 42 base length: 27 cm.
Size: 43 length 28.1 cm

Ready size 39-40 - 41-42 - 43
It 's in the box + packing neatly

The stuff matches the photo. Original and original hand made
Select size and color in the deterrent.
Use diskussion features to ask stock.

If the goods arrive please confirm and give judgment.
Welcome & drop chopper.

For the order before 17: 00 our goods proceeded on the same day, for the order over 17: 00 we proceeded the next day.

Shopping is safe and comfortable here.

Np (track record): List colors and sizes in the note column or chat through diskussion features.

Happy shopping guys!!

Thanks for the visit, have a good time shopping!

#Women sandals shoes #Sandaljepit #Sandals leather shoes #Slippers made #Revolver #Sandalpria #Slippers beach #Revolvers