Đèn Ngủ Sạc Usb Hình Doraemon / Hello Kitty Xinh Xắn Tiện Dụng


₫ 471.800

Sản phẩm Đèn Ngủ Sạc Usb Hình Doraemon / Hello Kitty Xinh Xắn Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

The brightest and cheapest light shop:)

Doraemon body night light lamp, Hello kitty and the new coffee cart his image on the slide for doraemon, For hello kitty and the coffee is almost the same as doraemon.
There 's a little bit different on the face, hands raised up for the new model and no usb plug.

Lights Sleep Shaped Body Hello. Kitty With Cap Hood Drawn Hello. Kitty Here Very Match To Adorning Room Sleep You In the middle Night, It also serves as a unique gift!!

Material:
- semi melamine plastic

Specs:
- 18 cm wide.
- 29 cm tall.

In 1 package there are:
- 1 hood.
- 1 full body (onoff button + cable)
- 1 dop light

Ready:
- doraemon.
- hello kitty.
- keroppy.

Stock limited..!
So grab it fast!

Write the selected character or send randomly, the motif is not always the same as the image because the stock is always new

Limited