Đen Đồ Bơi Một Mảnh Họa Tiết Chấm Bi Thời Trang Cho Nữ 382


₫ 914.200

Sản phẩm Đen Đồ Bơi Một Mảnh Họa Tiết Chấm Bi Thời Trang Cho Nữ 382 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Chart size:
Bust 32-34, pants 26-27
L = bust 34-36, pants 27-28
Xl = bust 36-38, pants 28-29
The xkorean design is smaller than normal yahh size. M equals s, l equals m, xl equals l

- padded.
- no wire.

The products that have been purchased cannot be exchanged / returned for any reason. Pick a good size and right we give you something worth selling and not defective thank you
The sighting of the color of the photo with the original product may be slightly different due to the effect of lighting during the photo shoot and different resolution 2 in each monitor. Please accept it.
Buy = agree

Note: Ask stock before order


Have a good sho