Dễ Thương Quần Bơi Kèm Mũ Phong Cách Hàn Quốc Cho Bé Trai


306.800 ₫ 154.200

Sản phẩm Dễ Thương Quần Bơi Kèm Mũ Phong Cách Hàn Quốc Cho Bé Trai đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 306.800 xuống còn ₫ 154.200, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Applicable age: 2-14 (years)
Gender applicable: men
Origin: hing city
Fabric name: nylon
Fabric composition: nylon
Fabric composition: 80 (%)
Gwt: 150 (g)
Material name: nylon
Ingredients: nylon/nylon
Contents of contents: 80 (%)
Color: digsda new shark+hat, digsda new crocodile+hat, digsda yellow dinosaur+hat, digsda blue dinosaur+hat, digsda new tiger+hat
Size: m (weight 15 kg-25 kg), l (weight 25 kg-35 kg), xl (weight 30 kg-45 kg), xxl (weight 40 kg-5