Dễ Thương (hàng Mới Về) Son Môi Màu Đỏ Gạch Ngọt Ngào Không Dễ Phai Màu


63.500 ₫ 32.000

Sản phẩm Dễ Thương (hàng Mới Về) Son Môi Màu Đỏ Gạch Ngọt Ngào Không Dễ Phai Màu đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 63.500 xuống còn ₫ 32.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

●NOTES:It would be best you check your order when you received your order.If you have any questions, please DO NOT click to complete the order, please contact us first.The material is soft,even,smooth

Draw the color of lip lines vividly

Applicable skin types:For all skin types

Product :non-sticky,long lasting color and
glossy
How to
use:

Depending upon how it's applied,
this
versatile goes from providing full coverage to creating a stained
lip.

Package Content:

1 X
Lipstick

⚽⚽Many Discount💝
⚽⚽Activity stock is limited, stop when sold out
⚽⚽Premium Quality Guarantee!
⚽⚽We will always check the goods carefully before sending it to you.


---------------------------♕Best Wishes♕----------------------