Dây Ruy Băng Màu Đen Epson Tmu 220 - Erc- 38b


₫ 280.300

Sản phẩm Dây Ruy Băng Màu Đen Epson Tmu 220 - Erc- 38b đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

★★★★
H epson tmu cashier printer ribbon cartridge 220 - erc- 38b black ori
Type: Ribbon cartridge
Type refill: Erc 38 b

Suitable for type printer:
U210a / u210b / u210d
U300a u300b u300c u300d
(This ink-compatible printer code information is written according to the information provided in the packaging of the refill ink yah)

Thank you for your