Dây Giày Kipzkapz Ws7 60cm 80cm 100cm 115cm 140cm 160cm - Wax / Waxed Round 3mm


₫ 129.800

Sản phẩm Dây Giày Kipzkapz Ws7 60cm 80cm 100cm 115cm 140cm 160cm - Wax / Waxed Round 3mm đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Quantity: 1 pair / 1 pair
Available lengths / sizes:
"Pairs of eyelets"
60cm (2-3 pairs of eyelashes) 80cm (3-4 pairs of eyelashes) 100cm (5-6 pairs of eyelashes) 115cm (5-7 pairs of eyelashes) 140cm (7-8 pairs of eyelashes) 160cm (8-10 pairs of eyelashes) **

Highlights.
Waxd cotton round shoelace
Diameter 3mm
100% waxd cotton swab
Strong and durable
Color does not fade
Waterproof

Waxd cotton round shoelace
Waxd cotton round waxd shoe laces of kipzkapz fit for formal shoes, work, golf and casual. Our waxd cotton shoelaces are made of 100% cotton, waterproof, non-faded and non-faded. Waxd cotton shoelaces are also suitable for golf shoes due to their water resistance and for formal shoes due to their more classical and shiny appearance.

About kipzkapz
Kipzkapz provides shoelaces in a variety of types, colors and sizes according to current trends. Our product is 100% indonesian-made with the best quality and quality ex