Dây Chuyền Mạ Vàng Phối Tua Rua Phong Cách Việt Nam


218.200 ₫ 183.900

Sản phẩm Dây Chuyền Mạ Vàng Phối Tua Rua Phong Cách Việt Nam đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 218.200 xuống còn ₫ 183.900, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Origin: yiwu city
Brand: xin jewelry industry
Type: necklace
Cargo number: xl453543
Extension chain: below 10cm
Color: 0 shape necklace, 0 shape necklace, 0 shape necklace, 0 shape necklace, three box chain, box chain, box chain, box chain, box chain, four heather chain, heather chain, heather chain, snake bone chain, water wave chain transfer beads
Product category: items
Multi-story: no
Packaging: bulk
Whether or not: yes

Sales serial number: 453245
For gift-giving occasions: employee welfare, wedding, travel memorial
Pendant material: copper
Style: women's
Chain style: snake bone chain
Material: copper
Styling: long pendant
Process customization: yes
Whether cross-border exports are intended solely for source: yes
Style: simple
Main sales areas: south-east asia, north-east asia, europe, middle east, africa, north america, south america
Production no. 453543
Week long: 51cm (with)-80cm (