Đàn Kalimba 8 Phím Bằng Acrylic Trong Suốt Kèm Dây Đeo


₫ 176.003

Sản phẩm Đàn Kalimba 8 Phím Bằng Acrylic Trong Suốt Kèm Dây Đeo đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Product category:Acrylic kalimba
Application:Hanging ornament

Material:Acrylic
colour:white

Package Contents:
1 x Acrylic KalimbaOnly the above package content, other products are not included.
Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1