Đầm Maxi Misha Tm - 73440


₫ 408.500

Sản phẩm Đầm Maxi Misha Tm - 73440 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Ice silk crepe import
Id: 108
pjg: 130
Good quality.

- original product.
- to ensure the availability of goods, please ask the seller
- please click in order color yes because packing is not based on chat but according to color click yes:)
- the color of the stuff matches the photo.
- automatic resi 1 day after delivery (h + 1)
- the color of the stuff matches the photo because our stuff is all real pict. If there 's a slight difference because of the effect of light yes.

Working hours:
- monday - friday 08.00-15.00
(Saturday there 's a special delivery of certain goods)

Fast correspondence on work hours, reservations and questions outside of work hours will be processed the next day.

#Wholesale #Local #Import # Fashion #Tanahabang #Clothes #Bajugrosir #Goodquality #Wholesale clothes #Shopee. #Basic #Fashion #Our busanawan #Clothes #Women 's clothing #Olshop