Đầm Đồ Chơi Búp Bê Đính Nơ Xinh Xắn


21.000 ₫ 12.800

Sản phẩm Đầm Đồ Chơi Búp Bê Đính Nơ Xinh Xắn đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 21.000 xuống còn ₫ 12.800, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

cupuka.id
Hello! Welcome to our store!
Fashion design,100% Brand New,high quality!
These gorgeous and elegant costume includes a gauze gown and a veil, perfectly fits for adult size of Doll, Jenny Doll and other similar sized dolls
Suitable for dolls and other dolls 29cm/11inch
Material : Cloth,Silk,Veil
Color is sent by Random
Package include: 1 x Doll