Cuộn Dây Ren Đính Hạt 1 Yard Màu Đen 3cm Dùng Trang Trí Thủ Công


49.000 ₫ 36.000

Sản phẩm Cuộn Dây Ren Đính Hạt 1 Yard Màu Đen 3cm Dùng Trang Trí Thủ Công đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 49.000 xuống còn ₫ 36.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim


Description:

Very fashion and elegant design
Great for bordering and edging, perfect for clothing, apparel, home textile, home furnishing, toys, gift packaging, wedding dress decoration and other craft projects, etc.
Great embellishment for wedding and other parties decoration.
Material: Galloon, pearl, beads
Length: Approx. 1 Yard / 0.91 Meters, width: Approx. 30 mm / 1.

Package Includes:

1 Yard Fabric T