CREATIVE LEGO Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Tàu One Piece Sáng Tạo Cho Bé


632.086 ₫ 335.006

Sản phẩm CREATIVE LEGO Đồ Chơi Lắp Ráp Mô Hình Tàu One Piece Sáng Tạo Cho Bé đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 632.086 xuống còn ₫ 335.006, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

LEGO Creator One Piece Wanli Sunshine Ship in a Bottle Creative Puzzle Building Blocks Assembled kid's Toy Decoration


100% lego Compatible minifigures lego bootleg
Recommended age: 6+ and above
Material: ABS
Content: Each Minifigure comes in Sealed Bag
*minor scratches is unavoidable
Benefits for playing building blocks:
▲Blocks promotes fine motor skills
▲Blocks encourages team work
▲Blocks improves creativity
▲Blocks develops problem solving and mathematical thinking
▲Blocks improves communication skills
▲Blocks develops persistence
▲Blocks improves self-esteem. Connecting small pieces of blocks to create a final product that follows a child’s vision can be challenging.
▲Blocks developing lateral thinking and planning skills
Skills develop from playing blocks:
△ motor skills and hand-eye coordination,
△ spatial skills,
△ a capacity for creative, divergent thinking,
△ social skills, and
△l anguage skills.
Warning: CHOKING HAZARD, parental guidance is needed for < 3 YEARS OLD.

#buildingblocks #blocks #bricks #lego #compatible #legocompatible #collectibles #collections #diy #minifigures #figurines #xh #xinh #legobootleg #thanos #marvel #avengers #t

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000