CPU máy tính bàn Xeon 1220V3 SK 1150 tray bảo hành 36 tháng


₫ 320.000

Sản phẩm CPU máy tính bàn Xeon 1220V3 SK 1150 tray bảo hành 36 tháng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim