Combo Đâm Hải Tặc tặng bài Uno


129.000 ₫ 125.000

Sản phẩm Combo Đâm Hải Tặc tặng bài Uno đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 129.000 xuống còn ₫ 125.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Pricespy Việt Nam

⚡ Thể loại: Giải trí nhóm
🎲 Số người chơi: 2 - 15
🕙 Thời gian chơi: 15 phút

Đâm hải tặc: Trận chiến may rủi đầy căng go. Hải tặc nấp trong 1 thùng rượu trên thùng rượu có rất nhiều các lỗ nhưng chỉ có 1 lỗ duy nhất mà khi đâm kiếm vào sẽ trúng vào Hải tặc và Hải tặc sẽ "nhảy" đứng lên!
#uno #daoh