Còi Thổi U6y6


63.700 ₫ 32.000

Sản phẩm Còi Thổi U6y6 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 63.700 xuống còn ₫ 32.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

product information
name: the chicken feather whistle
brand: love party
item no: lpp3008
color: color
size: 5-6 cm ribbon is 80 cm long whistle
packing: 10 / opp
product features
color: color, very suitable for single party.
material: plastic environmental protection, not easily broken.
size: 5-6 cm, 80 cm long whistle tape is available to both adults and children.
the overall design: interest modelling lifelike, hen party.

package:1 pcs

sku:wn0373
hello, guys, thank you for visiting my store.

Dear buyer,Welcome to our store.

Thank you for your attention,

Thank you for your support!Welcome to buy fro