Găng Tay Tẩy Tế Bào Chết Khi Tắm


20.200 ₫ 10.100

Sản phẩm Găng Tay Tẩy Tế Bào Chết Khi Tắm đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 20.200 xuống còn ₫ 10.100, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,7 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Features:
Brand New.
Size:20*14cm
Material:Nylon
Colour:Green Pink Orange Yellow(The Colour Is Random)

* exfoliating spa bath gloves
* Helps remove dead skin cells, unblock pores and stimulate circulation
* Cleans and exfoliates
* Soothes and refreshes
* Gently cleans and revitalizes the skin
* Ideal for daily use
* Stretches to fit all hand sizes
* After use, rinse, hang and let dryPackage Contents:
1pc Exfoliating Bath G