Cốc Thủy Tinh Uống Cà Phê Latte Kiểu Mỹ Tiện Dụng


₫ 142.800

Sản phẩm Cốc Thủy Tinh Uống Cà Phê Latte Kiểu Mỹ Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Material: ordinary glass capacity: 201ml(Including)-300ml(Including) Style: nordic style shape: round popular element: small fresh color classification: 251ml【Cal. 10.3 7.6】 Cargo number: 541114 main figure source: number of self-employed figures: 1 suitable scenario: commercial glass color: colorless transparent fit group: hand-mad