Chuông Đồ Chơi Cho Vẹt


31.000 ₫ 15.500

Sản phẩm Chuông Đồ Chơi Cho Vẹt đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 31.000 xuống còn ₫ 15.500, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Specifications:
This toy is made of wood, plastic and metal.
It can be hung in cage for decorations.
It can be bitten and climbed.
It adopts brilliant colors design which is in accordance with birds hobbies.
It is good for birds health mentally and physically.

Type: Parrot Toy
Material: Metal, Plastic, Wood
Color: Sent Randomly
Features: Colorful, Durable, Hanging Toy, Pet Bird Toy
Size: 7cm x 17cm/2.76" x 6.69" (Approx.)

Notes:
Due to the light and screen setting difference, the items color may be slightly different from the pictures.
Please allow slight dimension difference due to different manual measurement.

Package Includes:
1 x Parrot Toy

#Bellstringtoy #Birdbitetoy #Birdscagetoy #Birdtoy #Chaintoy #Chewingtoy #Hangingswing #Parrotbitetoy #Petsupply #Ratta