Chổi quét nhà hút bụi thông minh


48.000 ₫ 25.920

Sản phẩm Chổi quét nhà hút bụi thông minh đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 48.000 xuống còn ₫ 25.920, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Specifications:
Ideal for sidewalks, concrete slabs and floors.
Perfect for removing congealed dirt, gum and other residues from hard surfaces.
Easy transaction, practical to use.

Type: Dust Sweeper Brush
Material: PET
Quantity: 1Pair
Features: Cleaning Tool, Practical, Easy Installation
Diameter: 12.3cm/4.84" (Approx.)

Notes:
Due to the light and screen setting difference, the items color may be slightly different from the pictures.
Please allow slight dimension difference due to different manual measurement.

Package Includes:
1Pair of Dust Sweeper Brushes (Other accessories are not included.)

#Brush #Brushes #Clean #Cleaner #Cleaning #Floorcleaner #Household #HouseholdSupplies #Magic #