Chổi Quét Nhà Bằng Nylon Chất Lượng Cao


₫ 194.600

Sản phẩm Chổi Quét Nhà Bằng Nylon Chất Lượng Cao đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Clean the house with a broom.
Plastic nylon broom household cleaning tools
Wood sticks.
Interesting pattern and color broom depending on the stock available

It 's easy to reach a narrow, light base when it' s worn and it 's not easy to fall out. The original weight did not reach 350 gr, and khwatir was hit by the jd volume we weighed 500 gr.


- get a lot of orders. - 500 min can be cheaper, send 'em out of tow