Chân Máy Ảnh Tripod Yunteng Yt228 + Giá Đỡ Chữ U Yt 228 Dslr


₫ 77.700

Sản phẩm Chân Máy Ảnh Tripod Yunteng Yt228 + Giá Đỡ Chữ U Yt 228 Dslr đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Black special design tripod foot pair for
- the place where the stick stands. The tripod is very strong, sturdy,
Steady. Color: Black material:
Plastic + stainless steel quantity: 1set specification: Type tripod material
Abs pa universal 1 / 4 screw net weight about 200g interface camera material
(Without phone holder clip) supported max weight about 0.5kg front elevation - 35
Micro-single digital cameras mobile phones 35 degree applicable
Length 18.5cm (without phone holder clip) phone holder material
Plastic + metals + silica tensile width 5.3-8cm universal screw mouth 1 / 4 screw