Carrot Rabbit Coffee Tea Dessert Flatware Stainless Steel Spoon


54.000 ₫ 43.000

Sản phẩm Carrot Rabbit Coffee Tea Dessert Flatware Stainless Steel Spoon đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 54.000 xuống còn ₫ 43.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Description:
Made out of Fine Material, Sanitary, Practical, Guitar Coffee Spoon Ice Cream Spoon
Spoons for Decoration: fit most dinner table or kitchen; nice home decor for your home too.
Useful Flatware: can serve as a coffee stirrer, a cake spoon, a dessert spoon, an ice-cream spoon and a decorative house item
Nice Kitchen Utensil for Every Home.
Specification:
Material:Stainless Steel
Type:Spoon/Fork
Pattern:Carrot/Rabbit
Size:Spoon:15*3.5cm;Fork:16.3*2.5cm
Package Includes:
1pc*Spoon Or
1pc*Fork
Note:
1. Due to the light and screen difference, the item's color may be slightly different from the pictures.
2. Please allow 1-2 cm differences due to manual measurement.
#Spoon #Flatware #Stainless #Steel #Carrot #Rabbit #Accessories #Coffee #Cutlery #Dessert #Dinnerware #Ice #