Bộ Phụ Kiện Thay Thế Cho Đàn Guitar Điện


873.000 ₫ 537.000

Sản phẩm Bộ Phụ Kiện Thay Thế Cho Đàn Guitar Điện đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 873.000 xuống còn ₫ 537.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Electric Guitar bridge with 3 Way switch control knob plate
The control plate is fully loaded and ready to install with knobs and wires already in place.
With good quality, a smooth finish, exquisite appearance and durable.
It is suitable for Electrice Guitar replacement parts.
Colour:black
Material:metal
Size:99 x 81mm
Package Contents:
1 x Bridge
1 x Control plate
5 x Screw
1 x WrenchOnly the above package content, other products are not included.
Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1