Bộ Phụ Kiện Cho Trống Âm Thanh


313.000 ₫ 231.000

Sản phẩm Bộ Phụ Kiện Cho Trống Âm Thanh đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 313.000 xuống còn ₫ 231.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim


Description:
Bass Drum/Kick Drum/Drum Set Port Hole Kit Bass Enhancer.
Made of environmentally-friendly ABS plastic, it is durable, not easy to deform.
Rubber drum ring, can be a degree of relaxation.
This product converts the kick drum into a bass speaker, strengthens the bass audio propulsion, concentrates the air in the drum cavity, and compresses it inside, which makes the bass part more powerful, and the effect is adjustable, only need to adjust the tightness of the bottom drum skin.
Comes with a drum enhancer ring
Specification:
Material: ABS Plastic
Size: appropx. 170x106x100mm/ 6.69x4.17x3.94inch
Package Includes:
1x Drum Enhancer
1x Drum Enhancer Ring
Note:
Color might be slightly different due to the color calibration of each individual monitor.
Please allow slightly measuring deviation due to manual measure