Bộ phát wifi – Bộ thu Wifi – Chính hãng – LBLink – Bảo hành 24 tháng – WR450H / WN151 / WN155A / WN351


97.000 ₫ 55.000

Sản phẩm Bộ phát wifi – Bộ thu Wifi – Chính hãng – LBLink – Bảo hành 24 tháng – WR450H / WN151 / WN155A / WN351 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 97.000 xuống còn ₫ 55.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,1 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Bộ phát wifi – Bộ thu Wifi – Chính hãng – LBLink – Bảo hành 24 tháng – WR450H / WN151 / WN155A / WN351

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
- Chính hãng LB-Link – Bảo hành 24 tháng
- Tốc độ truyền tải thu tín hiệu không dây từ 150Mbps - 300Mbps
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
Shop phân phối thiết bị mạng với các model chính hãng:
- Bộ phát sóng Wifi LB-LINK BL-WR450H: Tốc độ truyền tải không dây 300Mbps
- Bộ thu wifi LB-Link BL-WN151: Tốc độ truyền tải không dây 150Mbps
- Bộ thu wifi LB-Link BL-WN155A: Tốc độ truyền tải không dây 150Mbps
- Bộ thu wifi LB-Link BL-WN351: Tốc độ truyền tải không dây 300Mbps
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Bộ phát sóng Wifi LB-LINK BL-WR450H
- Thương hiệu: LB-LINK
- Nơi sản xuất: China
- Model: BL-WR450H
- Tốc độ truyền tải không dây: 300Mbps
- Đèn LED: Nguồn, mạng WLAN, mạng LAN, mạng LAN (1-2)
- Tốc độ tín hiệu: Lên đến 300 Mbps
- Tần suất: 2,4 GHz
- Ăng-ten: 4dBi bốn ăng ten đa hướng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Bộ thu sóng wifi LB-Link BL-WN151
- Thương hiệu: LB-LINK
- Nơi sản xuất: China
- Model: BL-WN151
- Tốc độ truyền tải thu tín hiệu không dây 150Mbps
- Băng tần 2.4GHz
- 1 ăngten 5dBi
- Kết nối qua cổng USB 2.0
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Bộ thu sóng wifi LB-Link BL-WN155A
- Thương hiệu: LB-LINK
- Nơi sản xuất: China
- Model: BL-WN155A
- Tốc độ truyền tải thu tín hiệu không dây 150Mbps
- Băng tần 2.4GHz
- 1 ăngten 5dBi
- Kết nối qua cổng USB 2.0
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Bộ thu sóng wifi LB-Link BL-WN351
- Thương hiệu: LB-LINK
- Nơi sản xuất: China
- Model: BL-WN351
- Tốc độ truyền tải thu tín hiệu không dây 300Mbps
- Băng tần 2.4GHz
- 1 ăngten 5dBi
- Kết nối qua cổng USB 2.0

#bothusongwifi #bothuwifi #lblink #lblinkblwn155 #lb-linkbl-wn155 #bothusongwifilblinkblwn155 #bothuswifilblinkblwn155 #bothusongwifiwn155 #bothuswifiwn155 #lblinkblwn151 #lb-linkbl-wn151 #bothusongwifilblinkblwn151 #bothuswifilblinkblwn151 #bothusongwifiwn151 #bothuswifiwn151 #lblinkblwn351 #lb-linkbl-wn351 #bothusongwifilblinkblwn351 #bothuswifilblinkblwn351 #bothusongwifiwn351 #bothuswifiwn351 #PixlinkUSB801 #Pix-linkUSB801 #bothusongwifiPixlinkUSB801 #bothuswifiPixlinkUSB801 #bothusongwifiPix-linkUSB801 #bothuswifiUSB801 #PixlinkLVUW11 #Pix-linkLV-UW11 #bothusongwifiPixlinkLVUW11 #bothuswifilPixlinkLVUW11 #bothusongwifiPix-linkLV-UW11 #bothuswifiLVUW11 #bochiamang #bochiamang5cong #bochiamang8cong #bochiamangWnet #bochiamang5congWnet #bochiamangpixlink #bochiamang5congpixlink #bochiamang8congpixlink #bochiamangWnet00512 #Switch5Port #Switch8Port #Switch #bochiamangpixlinklvsw05 #bochiamangpixlinklvsw08 #bochiamangpixlinksw05 #bochiamangpixlinksw08 #bochiamangsw05 #bochiamangsw05