Bộ Ốc Vít Cho Động Cơ Yamaha Outboard Motor 6g1-43116 6e0-43118 - 00


₫ 274.000

Sản phẩm Bộ Ốc Vít Cho Động Cơ Yamaha Outboard Motor 6g1-43116 6e0-43118 - 00 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim


Description:
Brand new Clamp Bolt Screw and Handle Assembly.
Number:6G1-43116 6E0-43118-00
This is a brand New Accessory / replacement market Clamp handle screw set, with turntable and screw (bracket)

Fitment for Yamaha Outboard Motor 6G1-43116 6E0-43118-00(2 strokes and 4 strokes) Engines.
Specification:
Material:Plastic
Screw Thread:13.3mm/ 1/2''

Package Includes:
1 Set Clamp Bolt Screw & Handle