Bộ màn hình kiếng thay thế cho Samsung Galaxy J3 2017 J330


166.901 ₫ 163.563

Sản phẩm Bộ màn hình kiếng thay thế cho Samsung Galaxy J3 2017 J330 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 166.901 xuống còn ₫ 163.563, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Blue Front Glass Màn Hình Outer Lens Bìa Đối Với Samsung Galaxy J3 2017 J330

Sự miêu tả:
• Thương hiệu mới - Không được kéo từ điện thoại đang hoạt động.
• Nó được sử dụng để thay thế màn hình bị hỏng, bị hỏng, bị nứt hoặc không sử dụng được.
• Mỗi màn hình được kiểm tra trước khi vận chuyển và 100% hoạt động.
• Không bao gồm hướng dẫn cài đặt. Cài đặt chuyên nghiệp được khuyến khích.
• Đề xuất thử nghiệm mạnh mẽ trước khi cài đặt.
• Nếu kiểm tra OK, hãy cài đặt nó. Nếu nó không hiển thị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi đầu tiên. KHÔNG ép buộc nó được cài đặt trong điện thoại di động. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi màn hình được cài đặt.
• Tương thích với: Samsung Galaxy J3 2017 J330

  Gói bao gồm:
• 1 x Blue Front Glass Màn Hình Outer Lens Bìa Đối Với Samsung Galaxy J3 2017 J330
• 1 x Bộ công cụ miễn phí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blue Front Glass Screen Outer Lens Cover For Samsung Galaxy J3 2017 J330

Description:
• Brand New - Not pulled from a working phone.
• It is used to replace your broken, damaged, cracked or unusable screen.
• Each screen is tested before shipping and are 100% working.
• No installation instruction included. Professional install is recommended.
• Strongly suggest test before finally installation.
• If test OK, please install it. If it is not show, please contact us first. DO NOT force it to be installed in mobile phone. We will not be responsible once the screen is installed.
• Compatible with: Samsung Galaxy J3 2017 J330

Package included:
• 1 x Blue Front Glass Screen Outer Lens Cover For Samsung Galaxy J3 2017 J330
• 1 x Free Tools Kit Set
#Blue #Front #Glass #Màn #Hình #Outer #Lens #Bìa #Đối #Với #Samsung #Galaxy #J3 #2017

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000