Bó Hoa Mẫu Đơn Giả Trang Trí


69.000 ₫ 40.020

Sản phẩm Bó Hoa Mẫu Đơn Giả Trang Trí đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 69.000 xuống còn ₫ 40.020, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,1 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Product Description
Material: Silk, Plastic
Color: White/pink/light purple/blue/green
Measurement(about): Total length 30cm
Package: 1 Bouquet
Recommended Applications scene: office,leisure, bedroom, living room, coffee table, windowsill,Balcony and so on.
Application holiday: Wedding, Party,Monther's Day,Christmas day,Valentine's day, Thanksgiving Day,New Year, birthday and So on. Please Note: All of our Product is custom handmade so we can not do each in the same size. So our measurement just for reference only. We can not accept return for size pro