Bộ Dụng Cụ Vệ Sinh Kèn Saxophone Chuyên Dụng


204.000 ₫ 132.600

Sản phẩm Bộ Dụng Cụ Vệ Sinh Kèn Saxophone Chuyên Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 204.000 xuống còn ₫ 132.600, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim


Description:
Saxophone Cleaning Kit Sax Clean Cloth Swab Mouthpiece Brush Screwdriver.
Super soft clean cloth, strong water absorption, good touch feeling and will not scratch your instruments.
Designed for all sorts of saxophones and other wind instruments.
Color: Yellow

Specification:Clean Cloth: Approx. 45x19cm/17.72x7.48inch
Clean Swab 1: 31.5x16.5cm/12.4x6.50inch
Clean Swab 2: 23.5x22.5cm/9.25x8.86inch
Mouthpiece Brush: Approx. 13x2.5cm/5.12x0.98inch
Package Includes:
1 Piece Cleaning Cloth
1 Piece Mouthpiece Brush
2 Pieces Cleaning