Bộ dụng cụ ốc vít 26 món Bosch


350.000 ₫ 320.000

Sản phẩm Bộ dụng cụ ốc vít 26 món Bosch đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 350.000 xuống còn ₫ 320.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất, đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim