Bộ Dụng Cụ Bơm Dầu Phanh Xe Hơi Tiện Lợi


129.000 ₫ 64.500

Sản phẩm Bộ Dụng Cụ Bơm Dầu Phanh Xe Hơi Tiện Lợi đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 129.000 xuống còn ₫ 64.500, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Specifications:
The oil change pump is universally work for cars, trucks and engineering vehicles.
Designed for one person bleeding of brakes and effortlessly bleeds system, single handed operation. Simple one man operation, effectively repair car, easy to use.
Transparent drainage hose allows visual inspection of old fluid extraction. Professional manufacturing, quick, clean and efficient.

Item Name: Brake Fluid Change Kit
Material: Plastic
Capacity: 100ml
Features: Easy to Use, Durable, Wide Use
Notes: Due to the light and screen setting difference, the items color may be slightly different from the pictures.

Package Includes:
1 x Oil Bottle
3 x Hose
3 x Conn