Bộ Chuyển Đổi Ổ Cứng Ssd-b-m.2 Ngff Ssd Sang Sata 22 Pin


112.600 ₫ 62.100

Sản phẩm Bộ Chuyển Đổi Ổ Cứng Ssd-b-m.2 Ngff Ssd Sang Sata 22 Pin đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 112.600 xuống còn ₫ 62.100, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Characteristics:
- m as defined by key-b-m sata on the main board. 2 hard drive converts to sata 22pin interface. The adapter card only takes the signal from m. 2 sata 22pin, therefore, no driver is required.
- if hard disks cannot be identified, please check if it is m. 2 interface. Usually there is no card failure, please note.
- support for all sata standards m2.ssd, no new nvme m2.ssd is not supported.
- this card is suitable for 4 different ssd hard disk lengths, including 3cm/1.2 in, 4.2cm/1.7 in, 6cm/2.4 in, 8cm/3.1 in, etc.
- ceramic filter capacitor, high power ldo control chip, performance stability Our products have been tested before shipment.
- switch cards only change the interface form of ssd, without changing any performance of the hard disk.

Norms:
Product name: M. 2 ngff sata
Product type: Enncnf2s-n02
Packaging: Electrostatic bag
Product interface: M. 2 ngff sata 22pin
Support system: Winxp/vista/win7/win8/win10 32/64/mac/linux

Packing list:
1 x upgrade c