Bộ Chuyển Đổi Nguồn Điện Ocl 300w Mono


₫ 263.400

Sản phẩm Bộ Chuyển Đổi Nguồn Điện Ocl 300w Mono đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

- for clarity of the product can be chained.

Hyper ocl 300w mono - tr power supply kit

Specs:
Tr final: Not available 9 (recommended using the original toshiba final tr for maximum quality)
Characters: Low - mid - high
Dimensions: P 11.5cm / l 9.5 cm / t 3 cm

- power output.
300w rms into 4 ohm
200w rms into 8 ohm

_inputs sensitivity
1.2v rms (for 200w into 8 ohm)

No return
The goods have been checked before packing.
Confirm it before the reservation.
Thank