Bộ Chia 4 Cổng Usb Lh013


₫ 58.600

Sản phẩm Bộ Chia 4 Cổng Usb Lh013 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Usb 1 out 4 output hub


Product description:
50cm cable length
4 port in 1 in 1 place
It serves to provide additional usb 2.0 ports on your pc / laptop.

So that it can provide additional plug ports for such as flash drive, card reader, mouse, game stick, modem usb etc

Usb hub with 4pcs usb 2.0. With this usb hub you can flash various devices such as keyboards, Mouse, The flash drive and other gadgets use usb ports.

Features
Ergonomics design
It has a small shape that makes it easy to carry anywhere. 4 ports can be used simultaneously.

Super fast transfer rate
The usb hub has a fast transfer rate, up to 480 mbps.

Plug n play
No installlation of drivers and other software. Just plug this usb hub and it can be used directly.

Compatibility
It is compatible with all devices that have usb ports such as computers and lap