Bộ Cảm Biến Nhiệt M30X1.5 ° C. 6-28 Head M4V6


51.300 ₫ 49.761

Sản phẩm Bộ Cảm Biến Nhiệt M30X1.5 ° C. 6-28 Head M4V6 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 51.300 xuống còn ₫ 49.761, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

description:

excellent material, craftsmanship, smooth surface

processing, no burrs

temperature sensor element: hydraulic sensitive to bulb temperature

nominal pressure: no more than 1 mpa.

connected valves specification: m30x1.5

connected valve body material: bronze

actuator material: outer cover: abs + pc engineering plastic

temperature regulation range: 6-28 ° c.

one pcs

package included:

1 x thermostatic temperature control valve valve head
Have a nice day!

Welcome to visit.Hope you have a nice day!

we will be ready to reply you ASAP.

If you need more this item ,you can contact us.we will give you our best price. Leave your messa