Bộ 50 Kẹp Ống Cho Nhà Kính


163.000 ₫ 120.000

Sản phẩm Bộ 50 Kẹp Ống Cho Nhà Kính đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 163.000 xuống còn ₫ 120.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim


Description:
Replacements for greenhouse needs; Note: the clip cannot be opened
4x3cm / 5x2.5cm(Optional), Fits diameter 11mm(0.43in) / 16mm (0.63in) (Optional) greenhouse frame tube
The film row cover netting tunnel hoop clips are made of high-quality and durability plastic PP
Durable and sturdy to use, featuring with strong fixed function ,not easy to break, and long service life
Convex surface, does not slip when pressed, and has a firm surface gloss, which can well fix the greenhouse film and play an effective protective role.
Specification:
Size: approx.4x3cm / 5x2.5cm(Optional),
Fits diameter 11mm(0.43in) / 16mm (0.63in) (Optional) greenhouse frame tube
Package Includes:
50PCS x Greenhouse