Bộ 2 Ống Bơm Hơi Hình Động Vật Biển Đáng Yêu Cho Bể Bơi


₫ 98.000

Sản phẩm Bộ 2 Ống Bơm Hơi Hình Động Vật Biển Đáng Yêu Cho Bể Bơi đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Welcome to our store Louislife.Wish you have a good shopping.
Little Swim Rings: Inflate size - outside diameters 70 cm / 27.6 inches, inside diameters 26 cm / 10.2 inches
Thicker and Durable Material: Pool floats are made of eco-friendly PVC, they are a thicker material so they last.
Lovely Ocean Animal Swim Ring: You will get 1 Pineapple Yellow Swim Ring, 1 Baby blue Swim Ring, great pool toys.
Bright Colours with Cool Graphics: Bright colors and ocean animal images, the colors are brighter and designs are clearer, very recognizable.
Have Great Fun: Easy to store and convenient to carry around. This would give an extra fun experience to kids this summer! Perfect for home pool water