Bộ 10 Trống Lục Lạc Màu Sắc 8 Inch Cho Bé


990.000 ₫ 692.000

Sản phẩm Bộ 10 Trống Lục Lạc Màu Sắc 8 Inch Cho Bé đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 990.000 xuống còn ₫ 692.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

❤ ❤ ❤ xin chào!Lắng nghe, welcome toppieenca ❤ ❤ ❤
✿ ✿ We are Chinese sellers, và the goods are sent đi từ China. It takes tây vào ngày 15-7!
✿ ✿ We will ở our sgi chỉ đến arrange your order as khoảnh as possible!
✿ ✿ After receiving the package, please check the package contents. Tây từ nếu có have any questions, please feel free đến leave us a message!
❀ ❀ Move your little finger đến cần chú ý đến us, we will nâu more (grateful, said: is không necessarily a surprise waiting for nhé

Feature:
1. This lollipop shape drum has bright colors and cute shapes, which can easily attract children's attention.
2. These tambourines are great Orff instruments that can stimulate children's interest in music.
3. This tambourine is the best gift for children and cultivates their sense of music.
4. The tambourine is made of plastic material, which is safer to use, suitable for early childhood education, music enlightenment, performances, etc.
5. The colorful tambourine set is a good toy to develop and improve babies' interest in music.

Specification:
Item Type: Lollipop Shape Drum Material: PlasticSize: Tambourine: Approx. 37 x 20.5cm/14.6 x 8.1in         Drumstick: Approx. 20.5 x 3.4cm/8.1 x 1.3in

Package List:
10 x Tambourine
10 Set Accessory(Hand drum handle + screws + drumstic