Blowgentlyflower Candle Mould Handmade Candle Mold Plastic Candle Soap 3D Mould DIY Aromatherapy BGF


₫ 67.000

Sản phẩm Blowgentlyflower Candle Mould Handmade Candle Mold Plastic Candle Soap 3D Mould DIY Aromatherapy BGF đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

❤ Welcome To Blowgentlyflower ❤Features:
100% brand new and high quality
Made of high quality material, more durable.
Reusable, nonstick, easy to use and clean.
Used to make fragrant candles, dry flower candles, family wedding decoration candles, toast candles, etc.
Size :5× 8.5cm

Package :
1 * candle mold

Note:
The actual color of the item may differ slightly from the images shown on the site caused by many factors such as the brightness of your monitor and the brightness of the l