Bình Đựng Nước Chống Rơi An Toàn Tiện Lợi Dễ Sử Dụng


₫ 133.100

Sản phẩm Bình Đựng Nước Chống Rơi An Toàn Tiện Lợi Dễ Sử Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Grid lan ni multi style water bottle safety cold water bottle
Product category: water cup
Product type: water cup
Style: cartoon
Function: seal leakproofness
Printed logo: yes
Structure: single layer
Suitable place: outdoor use, car, caf, bar, teahouse, office, restaurant, home, leisure bar
Applicable object: universal
Pattern: cartoon
Microwave oven: not available
Applicable population groups: universal
Trade content: domestic trade
For gifts: universal
Purpose of gift giving: bonus remembrance, bonus exchange purchase gifts, business gifts, conference gifts, festive gifts, public relations gifts, advertising gifts, advertising promotion, festive gifts, welfare gifts, promotional gifts, conference gifts, business gifts, general purpose
Packaging: color box
Product launch time: 2019
Set: single
Packing specifications: individual

Process customization: yes
Support for custom: yes
Patent: none
National industrial production license number: guangdong xk16-204-01608
Capacity: 401-500ml
Is it a gift: yes, business