Bìa Cứng Đựng Hồ Sơ Khổ A4 Tiện Dụng


₫ 156.200

Sản phẩm Bìa Cứng Đựng Hồ Sơ Khổ A4 Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Material: paper
Color classification: 5454 double strong clip【Black】 5454 double strong clip【Blue】 5455 single long wallet【Black】 5455 single long wallet【Blue】 5456 plate clip+long wallet【Black】 5456 plate clip+long wallet【Blue】 5457 plate clip+2 holes clip【Black】 5457 plate clip+2 holes clip【Blue】;
Brand: deli/effective
Cargo number: 545 series
Production enterprises: strong group

Sản Phẩm Liên Quan

HOT

Bikini hàng Âu

₫ 400.000
HOT
HOT

Bikini Thái

₫ 300.000
HOT

Bikini OKISS- QCXK

₫ 400.000
HOT

Bikini xuất Âu

₫ 300.000