Băng Cánh Tay Thể Thao


₫ 46.600

Sản phẩm Băng Cánh Tay Thể Thao đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Name: Professional Sports Armband Long Sleeve
Color: black / white / blue /Deep Blue/ red / fluorescent green/Yellow
Size:M/L/XL/XXL
Features: sun protection, non-slip, ultra-thin, comfortable, sweat-absorbent, breathable, high elasticity
Material: nylon lycra (nylon + spandex)
Features

Sunscreen UV protection
Professional testing, effective UV protection. Exercise in strong sunlight to protect the skin.
Stitching process
Flat and smooth splicing process, flat and high strength. Not dropped without distortion.
Non-slip upgrade
Sleeve built-in non-slip tape, when worn will not slide. In exercise, more comfortable.
Ice silk fabric
Cool down, absorb sweat and breathe during summer sports. Reduce exercise stress, let the body maintain a comfortable temperature.
Package Included:
1PC Basketball Arm Sleeves.

<