Bàn Chải Vệ Sinh Dây Xích Xe Đạp Đầu Vuông Tiện Dụng


66.000 ₫ 37.100

Sản phẩm Bàn Chải Vệ Sinh Dây Xích Xe Đạp Đầu Vuông Tiện Dụng đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 66.000 xuống còn ₫ 37.100, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Specifications:
The cleaning tool uses 3 bristles to clean all sides of the chain, while longer bristles clean other parts of the bicycle, such as chain wheels, pulleys, gears, pedals and brakes
Suitable for bicycles and most size and brand motorcycles.
It helps prevent premature gear wear and tear and helps keep running smoothly.
It is durable and convenient for your life.

Item name: bicycle chain brush
Material: abs
Specification: soft brush, hard brush
Characteristics: chain cleaning tool, good protection, multi-function, strong and durable, easy to use
Size: 25.7cm x 5.5cm x 3cm/10.12x2.17x1.18 (approx.)

Notes:
The color of the project may be slightly different from that of the picture because of the different light and screen settings.
Please allow minor size difference due to different manual measurements.

The package includes:
1x bicycle chain