Áo Sweater Tay Loe Thời Trang Xinh Xắn Cho Nữ


370.700 ₫ 358.900

Sản phẩm Áo Sweater Tay Loe Thời Trang Xinh Xắn Cho Nữ đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 370.700 xuống còn ₫ 358.900, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Size xl 100~135 kg, 2xl 140~165 kg, 3xl 170~200 kg
Pattern solid color
Style commute
Commuter travel package
Collar round neck
Plus size women's classification t-shirt
Popular element hollow out
Color classification light brown, green, black
Sleeve flare sleeve
Modular single
Cargo number 2-27
Year season spring 2020
Sleeve long 3/4 sleeve
Fashion pullovers
Thick thin
Clothing long routine
Clothing version loose
Dress craft three-dimensiona