Ấm trà thủy tinh gia dụng đun nước nhiệt độ cao công suất lớn với bộ lọc [15 tháng 3]


206.776 ₫ 144.743

Sản phẩm Ấm trà thủy tinh gia dụng đun nước nhiệt độ cao công suất lớn với bộ lọc [15 tháng 3] đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 206.776 xuống còn ₫ 144.743, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,0 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại HolCim

Đồ uống trà bán nóng
Bình pha trà Đen 1000ml
Bình pha trà đen 2000ml
Bình 1000ml màu đen 4 cốc sen
Bình pha trà xanh 2000ml
Bình pha trà màu xanh 2000ml
Bình 2000ml màu đen 4 cốc sen
Bình 2000ml màu đen 6 cốc sen
Bình 2000ml màu đen 8 cốc sen
Bình 1000ml màu đen 6 cốc sen
Bình 1000ml màu đen 8 cốc sen
Ấm trà hoa xanh 1000ml
Cốc sen 4